VENTILATIE

C+ EN D SYSTEMEN

ventilatie.jpeg

Vandaag de dag wordt er zo goed als ‘luchtdicht’ gebouwd, zodat de woningen zeer goed geïsoleerd zijn. Daarom is het nodig om een doordacht ventilatiesysteem te voorzien. Deze moet vervuilde lucht, waterdamp en geurtjes afvoeren en de leefruimtes voorzien van verse lucht.

JRB biedt u de ventilatiesystemen C+ en D aan en geeft u hierover graag advies.

Systeem C+

Dit systeem bestaat uit twee delen. Enerzijds een ventilatierooster dat zorgt voor de natuurlijke aanvoer van lucht en anderzijds een mechanisch afvoerkanaal. Deze twee beïnvloeden elkaar voortdurend Zo bepaalt de hoeveelheid afgezogen lucht de toevoer van verse lucht, waardoor de hoeveelheid lucht tijdens het hele proces constant blijft. De ventilator werd vraaggestuurd, dit wil zeggen dat hij pas lucht afvoert van zodra dit effectief nodig is. Deze ventilator wordt geïnstalleerd in een technische ruimte of op zolder.

Systeem D

Opteert u voor Systeem D, dan wordt uw woning uitgerust met een kanalensysteem waarbij lucht via ventilatoren gelijkmatig verdeeld en aangevoerd wordt. Aangezien er een permanent energieverbruik is, moet dit gecompenseerd worden door middel van warmterecuperatie. Dit doen we door uw systeem uit te rusten met een warmtewisselaar. Deze zal de warmte uit de af te voeren lucht halen en vervolgens overdragen op de verse lucht, die terug in de leefruimtes geblazen wordt. Een extra voordeel is dat de aangevoerde lucht eerst gefilterd kan worden, voordat ze de kanalen binnenstroomt.